Sorunuz mu var?

info@hastane34.com.tr

Çagrı Merkezi

+90 212 630 4545

Vezikoüreteral Reflü

Hastane 34 Makaleler → Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral Reflü

SIK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN HASTALARDA 
VEZİKOÜRETERAL REFLÜYE DİKKAT!

Bunun dışında idrar yapması ya da idrar tutmasında sorun yaşayan çocuklarda aynı zamanda idrar kesesi fonksiyonlarının değerlendirilebildiği Ürodinami tetkiki de yapılabilir. Çocuklarda idrar yapma bozukluğu tedavi edildiğinde, reflü de büyük oranda iyileşmektedir. Daha önceden zorunlu bir tetkik olarak yapılan idrar kesesi içinin özel endoskopla incelenmesi yani sistoskopi, günümüzde cerrahi düşünülen çocuklarda sadece ameliyattan önce kanal ağzı değerlendirilmesinde kullanılır. 

Vezikoüreteral reflü tedavisi nasıl yapılır?

Bu rahatsızlığın tedavisi erken teşhis ve hastanın yakından takibine dayanmaktadır. Bu aynı zamanda böbrek dokusunun korunmasını sağlar. Reflü çocuğunun büyümesiyle birlikte geçebileceğinden, öncelikle çocukların bir yaşına gelmesine kadar fazla sıvı içmeleri, idrar kesesini tam boşaltmaları ve düşük dozda antibiyotikle enfeksiyonlara karşı korunma sağlanır. Erkek hastalara özellikle enfeksiyondan korunmaları amacıyla sünnet edilmeleri önerilir.

1-5 yaşlarındaki çocuklarda 1.ve 3.seviye reflü takibi yapılmalı,4.ve 5. derece reflüsü olan çocuklarda antibiyotik kullanılmasına rağmen, ateşli idrar enfeksiyonu geçirmiş, böbreklerinde hasar olmuş, anatomik bozuklukları olanlar ise, cerrahi tedaviye yönlendirilir. Kızlarda 5 yaşından sonra reflü belirtileri devam ediyorsa cerrahi düzeltme tavsiye edilir. Erkeklerde ise bu yaştan sonra antibiyotik tedavisi de dahil başka bir tedaviye gerek olmaz.

Cerrahi girişimle vezikoüreteral reflünün düzeltilmesi için, robotik, endoskopik, laparoskopik ya da açık yöntem kullanılabilir. Ağır seyretmeyen reflüde ilk olarak endoskopik tedaviler tercih edilir. Açık cerrahide idrar kanallarının idrar kesesine giriş yerleri tekrar şekillendirilir. Bu şekilde % 92-98 oranında başarı elde edilebilir. Laparoskopik yöntemlerde iyi bir başarı oranına sahip olmasına rağmen, uzun süren ameliyatlar, cerrahi zorluklar nedeniyle fazla tercih edilmez. Robotik cerrahi ise, oldukça başarılı şekilde uygulanmakta, enfeksiyon riskini, kan kaybını ve ameliyat sonrası yaşanan sıkıntıları azaltan önemli bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Çocukların ileride böbrek yetmezliğinden korunması, yüksek tansiyon hastalığından korunması açısından, reflünün iyi takip edilmesi önerilir. 

 

Bunun dışında idrar yapması ya da idrar tutmasında sorun yaşayan çocuklarda aynı zamanda idrar kesesi fonksiyonlarının değerlendirilebildiği Ürodinami tetkiki de yapılabilir. Çocuklarda idrar yapma bozukluğu tedavi edildiğinde, reflü de büyük oranda iyileşmektedir. Daha önceden zorunlu bir tetkik olarak yapılan idrar kesesi içinin özel endoskopla incelenmesi yani sistoskopi, günümüzde cerrahi düşünülen çocuklarda sadece ameliyattan önce kanal ağzı değerlendirilmesinde kullanılır. 

Vezikoüreteral reflü tedavisi nasıl yapılır?

Bu rahatsızlığın tedavisi erken teşhis ve hastanın yakından takibine dayanmaktadır. Bu aynı zamanda böbrek dokusunun korunmasını sağlar. Reflü çocuğunun büyümesiyle birlikte geçebileceğinden, öncelikle çocukların bir yaşına gelmesine kadar fazla sıvı içmeleri, idrar kesesini tam boşaltmaları ve düşük dozda antibiyotikle enfeksiyonlara karşı korunma sağlanır. Erkek hastalara özellikle enfeksiyondan korunmaları amacıyla sünnet edilmeleri önerilir.

1-5 yaşlarındaki çocuklarda 1.ve 3.seviye reflü takibi yapılmalı,4.ve 5. derece reflüsü olan çocuklarda antibiyotik kullanılmasına rağmen, ateşli idrar enfeksiyonu geçirmiş, böbreklerinde hasar olmuş, anatomik bozuklukları olanlar ise, cerrahi tedaviye yönlendirilir. Kızlarda 5 yaşından sonra reflü belirtileri devam ediyorsa cerrahi düzeltme tavsiye edilir. Erkeklerde ise bu yaştan sonra antibiyotik tedavisi de dahil başka bir tedaviye gerek olmaz.

Cerrahi girişimle vezikoüreteral reflünün düzeltilmesi için, robotik, endoskopik, laparoskopik ya da açık yöntem kullanılabilir. Ağır seyretmeyen reflüde ilk olarak endoskopik tedaviler tercih edilir. Açık cerrahide idrar kanallarının idrar kesesine giriş yerleri tekrar şekillendirilir. Bu şekilde % 92-98 oranında başarı elde edilebilir. Laparoskopik yöntemlerde iyi bir başarı oranına sahip olmasına rağmen, uzun süren ameliyatlar, cerrahi zorluklar nedeniyle fazla tercih edilmez. Robotik cerrahi ise, oldukça başarılı şekilde uygulanmakta, enfeksiyon riskini, kan kaybını ve ameliyat sonrası yaşanan sıkıntıları azaltan önemli bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Çocukların ileride böbrek yetmezliğinden korunması, yüksek tansiyon hastalığından korunması açısından, reflünün iyi takip edilmesi önerilir. 

 

DİKKAT! 

Vezikoüreteral reflü, yani böbreklere idrar reflüsü çocuklarda en fazla etkili olan ürolojik sorundur. Aynı zamanda pediatrik ürolojideki en tartışmalı konular arasındadır. İdrar kesesinde toplanan idrarın geriye yani böbreklere doğru akması bu sorunu oluşturur. Bu nedenle böbrekler yüksek basınç altında ve kirli idrarla temas ettiğinden, uzun dönemde böbrek hasarı ortaya çıkabilir.

Vezikoüreteral reflü sebebi nedir?

Böbreklere idrar reflüsü nedeni idrar kanalının ve idrar kesesine açılan noktanın genetik bozukluğu ya da idrar kesesinin dışa açılan noktasının anatomik ya da fizyolojik darlığının idrar kesesinde yüksek basınca neden olarak ikincil kaçağın olmasını saplayabilir. Çocukların % 1-2 sinde bu tür reflü görülmektedir. Ancak böbrek iltihabı geçiren çocuklarda % 25-40 oranında reflü olur. Doğumdan önce tespit edilen böbrek şişliklerin % 17-37 kadarında reflü bulunmaktadır. Bu yüzden ateşli idrar yolu enfeksiyonu olan çocukların reflü açısından değerlendirilmesi gerekir.

Yapılan araştırmalar vezikoüreteral reflünün genetik olarak kuşaklara iletildiğini belirlemiştir. Anne ve babasında bu sorun olduğunda çocuklarda % 70 oranında, kardeşinde olanda % 30 oranında reflü ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında reflünün tedavi edilmemesi halinde, bu yüksek tansiyon nedeni olabilir, çocuklarda % 10-20 oranında böbrek yetmezliği gelişebilir. 

Vezikoüreteral reflü tanısı nasıl konur?

Rahatsızlığın tedavisinde amaç antibiyotik baskılama tedavisi ya da cerrahi olarak böbreği enfekte olan idrara karşı koruma ve kalıcı böbrek hasarının önlenmesidir. Tedavinin belirlenmesi için, öncelikle reflünün derecesi belirlenmeli ve böbrek fonksiyonları değerlendirilmelidir. Reflünün belirlenmesi, idrar kanalındaki değişikliklerin sınıflandırılması amacıyla radyolojik yöntem kullanılır. Böylece idrar kanalının yapısı kesin olarak ortaya konulabilir. Ancak çocukların erken yaşta röntgen ışınlarına maruz kalması da, biraz çekince yaratabilir. Bu yüzden alternatif olarak daha düşük radyasyona maruz kalınan radyonüklit sistografi önerilebilir. Bu yöntemler böbreğe olan kaçağı birden beşe kadar sınıflandırabilir.

Böbrek dokusunda ve fonksiyonlarında hasar tespitinin yapılması için, DMSA böbrek sintigrafisi yapılır. Bunun ve işeme sistoüretrografisi birlikte kullanılarak,reflünün seyri belirlenebilir.

Bunun dışında idrar yapması ya da idrar tutmasında sorun yaşayan çocuklarda aynı zamanda idrar kesesi fonksiyonlarının değerlendirilebildiği Ürodinami tetkiki de yapılabilir. Çocuklarda idrar yapma bozukluğu tedavi edildiğinde, reflü de büyük oranda iyileşmektedir. Daha önceden zorunlu bir tetkik olarak yapılan idrar kesesi içinin özel endoskopla incelenmesi yani sistoskopi, günümüzde cerrahi düşünülen çocuklarda sadece ameliyattan önce kanal ağzı değerlendirilmesinde kullanılır. 

Vezikoüreteral reflü tedavisi nasıl yapılır?

Bu rahatsızlığın tedavisi erken teşhis ve hastanın yakından takibine dayanmaktadır. Bu aynı zamanda böbrek dokusunun korunmasını sağlar. Reflü çocuğunun büyümesiyle birlikte geçebileceğinden, öncelikle çocukların bir yaşına gelmesine kadar fazla sıvı içmeleri, idrar kesesini tam boşaltmaları ve düşük dozda antibiyotikle enfeksiyonlara karşı korunma sağlanır. Erkek hastalara özellikle enfeksiyondan korunmaları amacıyla sünnet edilmeleri önerilir.

1-5 yaşlarındaki çocuklarda 1.ve 3.seviye reflü takibi yapılmalı,4.ve 5. derece reflüsü olan çocuklarda antibiyotik kullanılmasına rağmen, ateşli idrar enfeksiyonu geçirmiş, böbreklerinde hasar olmuş, anatomik bozuklukları olanlar ise, cerrahi tedaviye yönlendirilir. Kızlarda 5 yaşından sonra reflü belirtileri devam ediyorsa cerrahi düzeltme tavsiye edilir. Erkeklerde ise bu yaştan sonra antibiyotik tedavisi de dahil başka bir tedaviye gerek olmaz.

Cerrahi girişimle vezikoüreteral reflünün düzeltilmesi için, robotik, endoskopik, laparoskopik ya da açık yöntem kullanılabilir. Ağır seyretmeyen reflüde ilk olarak endoskopik tedaviler tercih edilir. Açık cerrahide idrar kanallarının idrar kesesine giriş yerleri tekrar şekillendirilir. Bu şekilde % 92-98 oranında başarı elde edilebilir. Laparoskopik yöntemlerde iyi bir başarı oranına sahip olmasına rağmen, uzun süren ameliyatlar, cerrahi zorluklar nedeniyle fazla tercih edilmez. Robotik cerrahi ise, oldukça başarılı şekilde uygulanmakta, enfeksiyon riskini, kan kaybını ve ameliyat sonrası yaşanan sıkıntıları azaltan önemli bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Çocukların ileride böbrek yetmezliğinden korunması, yüksek tansiyon hastalığından korunması açısından, reflünün iyi takip edilmesi önerilir. 

                                                          ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI
                                                          Op.Dr.Ercüment TAŞPINAR

 

Makaleler
Tıbbı Birimler

Hasta Görüş ve Öneri Formu

Lütfen geçerli adı girin!
Lütfen geçerli e-posta adresini girin!
Lütfen geçerli Mobil Numarayı Girin!
Konu
Görüş ve Öneri

Acil Durumlarda

İl Sağlık Müdürlüğü’nden Ruhsatlı tam donanımlı ambulanslarımız ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden Çalışma Belgeli alanlarında deneyimli Acil Tıp Teknikerleri (AABT / Paramedik), Acil Yardım Teknisyenleri (ATT) ve İlk Yardım Sertifikalı duyarlı sürücülerimizden oluşan Takım Arkadaşlarımızla 7/24 sizlere bir telefon kadar uzaktayız.
Ambulans Numarasi : +90 212 630 4545